Opsætning af stillads

Ønsker gør kunden at gøre brug af sit eget stillads, tilbyder vi at vores montører hjælper med opsætningen.